รังสิมันต์เกิดขึ้นในช่วงที่ละครวิทยุกำลังเฟืื่องฟู ซึ่งอยู่ในช่วงกว่า 50 ปีีทีี่แล้ว รังสิมันต์ในอดีตเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากห้องบันทึกเสียง ยีซีม่อน โดยคุณวีระ จิรา ผู้จัดการและเจ้าของห้องบันทึกเสียงบริษัทยีซีมอน เรดิโอจำกัด (G.simon Radio Co.,Ltd.) และภรรยาคือคุณบุปผา จิรา ก่อตั้งร่วมกับ คุณประโพธิ์ ปวโรหิตร อดีตประธานกรรมการบริษัท-
ลีเวอร์บราเธอร์(ประเทศไทย)จำกัด 

       รังสิมันต์ได้มีโอกาสผลิตและบันทึกผลงาน อาทิเพลง สปอตโฆษณา ออกสู่ตลาดมากมาย 

 

Rung10

Rung09

Rung08

4-2-2552 10;54;56

Rung06

Rung05

Papa

1137949258_edited_edited

Rung03

๑. ละครวิทยุ เล่าขานตำนานวีรชน

๒. รายการสุวรรณภูมิโฟกัส

๑. ละครวิทยุ เจ้าสาวพญายม ภาค ๑-๒

๒. ละครวิทยุซีรีส์ ชุด อาถรรพ์ออนเรดิโอ ปีี ๒๕๔๗

๓. ละครวิทยุ จากคืนนั้นถึงวันนี้

๔. ละครวิทยุ ย่าโม

๕. ละครวิทยุ คัมภีร์กุงกะชัมพุ์

   ภาค ๑ (สงครามเก้าทัพ)

   ภาค ๒ (ศึกถลาง)

๖. ละครวิทยุ ขุนเหล็ก ภาค ๑-๒

๗. ละครวิทยุ จ้าวสามแผ่นดิน

๘. ละครวิทยุ ขุนดาบเมืองสองแคว

๙. ละครวิทยุ วิญญาณนางทาส

๑๐. ละครวิทยุ พระยาพิชัยดาบหัก

๑๑.ละครวิทยุ มหาราชนเรศวร วีรกษัตริย์แห่งอโยธยา

๑๒. ละครวิทยุ บางระจัน

๑๓. ละครเวที สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีี “ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”

๑๔. พากย์สารคดี “Fed Up” ล้นคอหอย

๑๕. พากย์สารดคี “Hope in Argentina”

๑๖. ละครวิทยุ มหากาพย์แห่งอโยธยา อยุธยามหาชาติ

๑๗. ละครวิทยุ มหากาพย์แห่งอโยธยา อยุธยามหายุทธ

๑๘. ละครวิทยุ มหากาพย์แห่งอโยธยา อยุธยามหาศาล

๑๙. สารคดีชุด มหากาพย์แห่งอโยธยา (พระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา)

๒๐. สารคดีชุด อยุธยามหามงคล ไหว้พระ ๙๙ วัด

๒๑. Event ส่งเสริมความเป็นไทยแก่เด็กนักเรียน ชุด “การละเล่นเด็กไทย”

๒๒. Event ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน ชุด “วัยใสหัวใจพอเพียง”

๒๓. Event รณรงค์พฤติกรรมเด็กนักเรียน “เลิกเหล้าเลิกบุหรี่”

๒๔. Event รณรงค์เพื่อสุขภาพแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ ชุด “สุขภาวเด็กและผู้สูงอายุ”

๒๕. Event รณรงค์ป้้องกันโรคเอดส์ “รู้จักและป้้องกันโรคเอดส์”

๒๖. สารคดีท่องเที่ยว ๗ ภาษา ชุด “๒๔ ชั่วโมงในอยุธยา”

ฟังออนไลน์

ฟังออนไลน์

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now