top of page

ต้นโพธิ์สามต้น

January 01, 2020

รีบรัดตัดมุ่ง ข้ามทุ่งนา พอรุ่งถึงท่าบางลางพลัน
ปลงช้างดูทางสังเกตได้ ก็รีบข้ามน้ำไปขมีขมัน
พบโพธิ์ปลูกเรียงไว้เคียงกัน ใบนั้นเขียวพุ่มชอุ่มตา
จับต้นกลางกระชากโยกให้หนัก เดชะอารักษ์เขารักษา
ด้วยพลายแก้วตั้งสัตย์ปฏิญา กับจอบเสียมมีดพร้าให้ผิดไป
แต่ว่าต้นโพธิ์ยังอ่อนนัก โยกหนักใบหล่นไม่ทนได้
ใบหดเหี่ยวหยองกองดังกองไฟ ขุนช้างกับบ่าวไพร่ก็กลับมา....

เมืองกำแพงเพชร

January 01, 2020

สวัสดีครับ ห่างหายไปนานกับเกร็ดสาระจากจตุรัส วันนี้เห็นว่าในละครของเรากล่าวถึงเมืองกำแพงเพชรด้วยชื่อที่เรียกกันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชากังราว นครชุม หรือ กำแพงเพชร ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน จึงได้นำเอาประวัติคร่าวๆ ของเมืองกำแพงเพชรที่เกี่ยวข้องกับเล่าขานตำนานวีรชนเราในขณะนี้มาฝากกันครับ..

พระพุทธรูปปางป่าเลไลยในวิหารเขียน

June 29, 2017

เมื่อได้เห็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยในวิหารเขียนองค์นี้แล้ว ทำให้รู้ได้ว่า น้อท&น้องดาว รังสิมันต์ กำลังอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่พักทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนที่จะไปทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ซึ่งเราจะได้รับฟังกันในเล่าขานตำนานวีรชนต่อไปนะคะ และนอกจากนี้...

ขนมไทย

June 05, 2017

ถ้าพูดถึงขนมไทยแล้ว หลายท่านคงจะพอทราบกันว่าขนมไทย
มีต้นกำเนิดมาจากขนมของชาวโปรตุเกส โดยชาวโปรตุเกสก็ 
ถือได้ว่าเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามาทำการค้ากับ
...

ปีพุทธศักราชกับวันวิสาขบูชา

January 01, 2020

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งของไทย และของโลกอีกด้วย วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะ วันคล้ายวันตรัสรู้และวันคล้ายวันปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

คำว่า "เข้าหนม ข้าวหนม" คืออะไร?

May 28, 2017

"เข้าหนม" หรือ "ข้าวหนม" มีท่านใดรู้จักคำสองคำนี้มั้ยคะ 
หลายท่านอาจจะไม่ทราบความหมายของสองคำนี้ใช่มั้ยคะ
แต่ถ้าพูดถึงคำว่า “ขนม” ทุกท่านคงจะร้องอ้อ !! กันแน่นอน
เพราะอันที่จริงแล้วคำว่า “เข้าหนม” และ “ข้าวหนม” นั้นเป็น
รากศัพท์ของคำว่า...

วัดตะไกร

May 14, 2017

สถานที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ที่รู้จักกันดีว่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ ที่ไม่ถูกข้าศึกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒ แล้ว ก็ยังมีอีกวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันนักนะคะ ที่เชื่อว่า สร้างขึ้นในสมัยใกล้เคียงกัน...

วิหารกลางเมืองสุโขทัย

May 14, 2017

"กลางเมืองสุโขทัยนี้มีวิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ
มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม
มีวิหารใหญ่ มีวิหารอันราม" ข้อความจากหลักศิลาจารึกสุโขทัย คงจะหมายถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย ที่เชื่อว่าเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนีองค์นี้ค่ะ แต่เดิมมิได้มีพระนามว่า "พระศรีศากยมุนี" ดังเช่นปัจจุบันค่ะ คุณผู้ฟังที่ติดตาม "เล่าขานตำนานวีรชน" ของเราคงจะจดจำและรำลึกภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น...

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

March 31, 2017

ครั้งหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เคยประดิษฐานที่ล้านนา เรื่องราวในเล่าขานตำนานวีรชนที่ขาดตกไม่ได้เอ่ยถึง ก็คือเจ้าสามฝั่งแก่น พระชนกของพระเจ้าติโลกราช หรือมหาราชท้าวลกแห่งล้านนา คู่สงครามของพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยอันเชิญพระแก้วมรกตมาจากวัดพระแก้วที่เชียงรายเพื่อไปประดิษฐานที่เชียงใหม่...

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า

March 26, 2017

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ศักราช ๗๓๑ (พ.ศ.๑๙๑๒) แรกสร้างวัดพระราม ครั้งนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าเสด็จนฤพาน จึงพระราชกุมารท่าน สมเด็จพระ(ราเม) ศวรเจ้าเสวยราชสมบัติ
มีคำอธิบายโดยสังเขปของพระยาโบราณบุรานุรักษ์สั้นๆ ว่า...

จดหมายเหตุทางโหร

March 18, 2017

ปูมโหร หรือจดหมายเหตุทางโหรกล่าวว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชสมภพปีพุทธศักราช ๑๘๕๗ ได้ทรงสถาปนาราชธานีขึ้น ณ บริเวณหนองโสน...

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา

March 05, 2017

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า "ศักราช ๗๖๕ ปีมะแม เบญจศก มีข่าวมาว่าพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกสวรรคต เมืองเหนือทั้งปวงเป็นจราจล จึงเสด็จขึ้นไปเมืองพระบาง พระยาบาลเมืองพระยารามออกมาถวายบังคม พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับพระนคร แล้วจึงให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าอ้ายพระยากินเมืองสุพรรณบุรี เจ้ายี่กินเมืองแพรกศรีราชา คือเมืองสรรค์ เจ้าสามพระยากินเมืองชัยนาท"
วัดมหาธาตุเมืองสรรค์ที่น้อท รังสิมันต์ และน้องดาว รังสิมันต์พามาแห่งนี้ เดิมชื่อว่า "วัดหัวเมือง" ค่ะ เคยเป็นสถานที่ประทับของเจ้ายี่พระยา ถ้าคุณผู้ฟังได้รับฟังเรื่องเจ้าอ้ายเจ้ายี่และเจ้าสามพระยาใน "เล่าขานตำนานวีรชน" ก็คงจะพอจำได้นะคะ ที่นี่มีโบราณสถาน ทั้งเจดีย์และพระปรางค์ที่สวยงามแปลกตามากมายค่ะ ทั้งร่วมสมัยกับเจ้ายี่พระยา และก่อนหน้านั้นค่ะ

Please reload

เกร็ดความรู้
bottom of page