top of page
X-TREME FOCUS

"วัดอโยธยา"

สักการะหลวงพ่อศรีอโยธยา

รูปหล่อพระนเรศวรมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เจดีย์ยุคทวารวดี

"วัดพนันเชิง"

สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง และเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

"วัดภูเขาทอง"

ชมเจดีย์วัดภูเขาทองที่เห็นทิวทัศน์ได้ทั่วทุ่งภูเขาทอง

ศักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในเจดีย์

เยือนวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระราเมศวร พระโอรสของพระเจ้าอู่ทอง

"วัดตูม"

วัดที่ลงเครื่องพิชัยสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สักการะพระพุทธรูปที่มีน้ำมนต์ไหลออกมาจากเศียรพระ โดยเจ้าอาวาสเปิดเศียรพระให้ชมเป็นกรณีพิเศษ

"วัดโปรดสัตว์"

ชมเจดีย์ทรงบัวคว่ำหงายสมัยกรุงศรีอโยธยา

สักการะเจ้าแม่สังกัจจาย์ประทานบุตร

"วัดทองบ่อ"

รู้จักกับวัดมอญ "โณ่"เป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญในประเทศไทย ชุมชนวัดมอญตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ยังคงรักษาแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไว้เป็นอย่างดี

"วัดเขาสมอคอน" ตอนที่1

หนุมานแบกเขาองค์ใหญ่ สักการะสุกกะทันตะฤาษี อาจารย์ของพ่อขุนรามคำแหง พญางำเมือง พญามังราย

"วัดเขาสมอคอน" ตอนที่2

สักการะอารยสงฆ์สังขารไม่เน่าเปื่อย หลวงพ่อบุญมี หลวงพ่อฉลองแห่งวัดเขาสมอคอน

"เทือกเขาสมอคอน"

วัดบันไดสามแสน วัดถ้ำช้างเผือก สักการะพระศรีอารย์ที่วัดไร่ถ้ำตะโก

"หลวงพ่อดำ หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว"

สักการะสามพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อำเภอบ้านแพรก

bottom of page